• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...ZİNA YAPMA DÜŞÜNCESİNE KARŞI GELMEK

Top Readz Avatar

Soru

Müslüman bir kadın zina yapmak düşüncesinde kendini buluyorsa ne yapmalıdır?

Allah’a hamd olsun.

Zina yapma düşüncesinde iki tablo vardır:

Birincisi: Kişide karar kılmayan soyut hatıra gelen düşüncelerdir. İnsan bu durumlarla suçlanmaz. Ancak bunlardan kurtulması gerekir ki bundan sonraki bir aşamaya kişiyi sürüklemesin.

İkincisi: Bunu yapmaya kurgulanmış ve niyet etmiş bir düşüncedir ki kişi bu durumu şu hallerle tedavi etmelidir:

1- Ciddi anlamda evliliği düşünmelidir. Çünkü her Müslüman erkek ve kadını koruyan şer’i ve fıtri bir durumdur.

2- Evlenemiyorsa oruç tutmalıdır.

3- Müslüman erkek ve kadını Kur’an tilaveti, nafile namazlar, kendisi ile Allah arasındaki yapacağı ibadetler ile imanlarını güçlendirmeye özen göstermelidir.

4- Salih arkadaşları edinmeye özen göstermek

5- Şehveti kabartacak her işten uzaklaşmaktır. Bunun en belirgini harama bakmaktır.

6- Dünya ve ahrette zinanın sonuçlarını düşünmek, kötü izlerinin sahibinin o anda bulduğu acele lezzet ile kıyaslanmayacağını bilmek.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories