• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Yılbaşında fakir âilelere hediyeler satın almak için yardım toplamanın hükmü

Top Readz Avatar

Soru

Benim okulumda her yıl bir sınıf, fakir bir âileye doğum günlerinde hediyeler satın almak için yardım toplama kampanyası düzenlemektedir.Fakat ben, fakir âile, bu hediyeleri teslim alırken: “Allah, hıristiyanları mübârek kılsın” diye duâ ettiği için bunu reddettim. Benim bu davranışım, doğru mudur?

Allah’a hamd olsun.

Sanırım siz,sorunuzda hıristiyanların
tâzim gösterip yücelttikleri ve bayram edindikleri Mesih
-aleyhisselâm-‘ın doğum gününü kastediyorsunuz.
Hıristiyanların bayramları, onların
dînlerindendir.Müslümanların,sevinç ve mutluluk duymak, hediyeler takdim
etmek sûretiyle kâfirlerin bayramlarına saygı göstermeleri,
onlara benzemeye çalışmak demektir.

Oysa Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda
şöyle buyurmuştur:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ
فَهُوَ مِنْهُمْ.
[
رواه أبو داود وأحمد ]

“Her
kim, bir topluluğa (kavme) benzerse (onların giyindiği
gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği
fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından) o da
onlardandır.” (İmam
Ahmed;hadis no: 2/50. Ebu Davud; hadis no: 4/314. İbn-i Teymiyye,
“İktidâu’s-Sıratı’l-Mustakîm”;c:1,s:279’da hadisinin
senedinin ceyyid olduğunu söylemiştir. Suyutî
de “el-Câmiu’s-Sağîr”; hadis no: 5893’de hadisin hasen
olduğunu belirtmiştir.)

Bundan dolayı müslümanların,
hıristiyanların bayramlarında ve onlara âit olan gelenek ve
göreneklerde onlara benzemekten şiddetle sakınmaları
gerekir.

(Soruyu soran kardeşim!) Doğum
günleri münâsebetiyle fakir âileye yardım toplama kampanyasına
katılmamak sûretiyle en güzel ve en doğru hareketi yapmış
oldunuz.

Bu yol üzere bulunmaya devam ediniz.Müslüman
kardeşlerinize de nasihat ediniz ve bu davranışın câiz
olmadığını onlara açıklayınız.

Biz müslümanların, Ramazan bayramı
ile Kurban bayramından başka bir bayramı yoktur. Allah Teâlâ, kâfirlerin
bayramlarının yerine bu iki bayramı vererek bizi onlara muhtaç
kılmamıştır. (Değerli âlim Abdurrahman el-Berrâk)

Biz müslümanlar, sadaka vermek
istediğimiz zaman gerçek sahiplerine vermeye çalışır ve bu
sadakayı vermek için, kâfirlerin bayram günlerini seçmeyiz. Aksine bu
sadakayı, gerek duyulduğu her vakitte,sevapların kat kat
verildiği Ramazan ve Zilhicce’nin ilk on günü gibi fazîletli mevsimleri,
açlık ve darlık zamanları gibi büyük hayır mevsimlerini
fırsat biliriz.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda
şöyle buyurmuştur:

((فَلَا اقْتَحَمَ
الْعَقَبَةَ11 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ12 فَكُّ رَقَبَةٍ13 أَوْ
إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ14 يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ15 أَوْ
مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ16 ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ17 أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ
الْمَيْمَنَةِ18))
[ سورة البلد
الآيات: 11-18 ]

“Âhiretin zorluğunu, malını harcamak
sûretiyle aşıp kurtulmaya çalışsaydı ya!

Âhiretin zor ve onu aşmaya yardımcı
olan şeyin ne olduğunu sana bildiren nedir?

O, mü’min bir köleyi,
(kölelikten)
hürriyetine kavuşturmaktır.

Veya şiddetli açlık
(kıtlık)
gününde yemek
yedirmektir.

Yakınlığı olan bir yetimi,

Yahut hiçbir şeye sahip olmayan bir yoksulu
doyurmaktır.

Sonra da gönülden
îmân edip, birbirlerine sabrı ve şefkati tavsiye edenlerden
olmaktır.

İşte hesap defterleri sağ ellerine
verilecek olanlar, bunlardır.” (Beled Sûresi: 11-18)

Allah Teâlâ, peygamberimiz Muhammed’e salât ve selâm eylesin.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories