• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...YENİ DOĞAN ÇOCUĞUN AKİKA KURBANININ ETİNİ DAĞITMA

Top Readz Avatar

Soru

Yeni doğan çocuğun Akika kurbanının etini dağıtmanın hükmü nedir?

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Yeni doğan çocuk için Akika kurbanı kesmek,
sünnettendir.

Nitekim Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

مَعَ الْغُلَامِ
عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى. [رواه البخاري والترمذي وابن ماجه وأحمد]

“Akikası, yeni doğan çocukla birliktedir.Doğumu
üzerine kan akıtın ve ondan eziyeti giderin (saçını traş edin).” (Buhârî; hadis no: 5049.
Tirmizî; hadis no: 1434. Tirmizî, hadis hakkında şöyle
demiştir: Hasen sahih hadistir.”

Sahibinin bu Akika’dan
yemesi câizdir. Aynı şekilde yakın akrabalara, arkadaşlara
ve fakirlere yedirmek de câizdir.

Akika kurbanının
etini çiğ olarak dağıtmak câiz olduğu gibi,
pişirdikten sonra başkalarına yedirmek de câizdir.

Nitekim Âişe’den -Allah
ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o Akika kurbanı
hakkında şöyle demiştir:

يـُجْعَلُ جُدوُلاً ، يُؤْكَلُ وَيُطْعَمُ.
[ رواه ابن أبي شيبة
في المصنف ]

“Akika kurbanının etleri, her kemik kırılmadan
ve başka kemikle karıştırılmadan mafsaldan kesilir,
sonra ondan yenir (sahibi ondan yer) ve (başkalarına
da) yedirilir.” (İbn-i Ebî Şeybe, el-Musannef /5).

İbn-i Sîrîn ve Hasan
Basrî’den -Allah ikisine de rahmet etsin- geldiğine göre, “Akika,
onlara göre, Kurban bayramında kesilen kurban gibi, etinden yenir ve
başkalarına da yedilir.” (İbn-i Ebî Şeybe,
el-Musannef /5).

İbn-i Hazm -Allah ona
rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

“Akikanın
etinden yenir, ondan başkalarına hediye edilir ve sadaka
verilir.” (İbn-i Hazm/6).

Akika kurbanının
etinin hepsinin pişirilmesi müstehaptır. Hatta ondan sadaka olarak
verilen kısmı bile pişirilmesi müstehaptır. Nitekim ilk
müslümanlardan, Câbir b. Abdullah -Allah ondan râzı olsun- gibi,
bazılarının bunu müstehap gördüklerine dâir rivâyet
gelmiştir.

Atâ b. Ebî Rabâh Akika
hakkında şöyle derdi:

“Akika
kurbanını parça parça keser, sonra tuzlu suda pişirir ve
komşulara dağıtır.” (Beyhakî; ‘Sünen’, hadis no:
19827).

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories