• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Yatsı namazının vakti

Top Readz Avatar

Soru

Bazı kimseler: Yatsı namazının vaktinin,sabah namazının ezânına kadar sürdüğüğünü söylemektedirler.Başka kimseler de, yatsı namazının vaktinin, teheccüd namazının vakti ile sona ereceğini söylemektedirler.Diğer başka kimseler ise, yatsı ezânından sabah ezânına kadar olan süreyi toplayıp ikiye bölerek yatsı namazının son vaktinin tayin edilebileceğini söylemektedirler.
Peki bu konudaki hüküm nedir? Bilindiği üzere namazı vaktinden sonraya ertelemek müstehap değildir. Biz sadece bu konudaki hükmü öğrenerek faydalanmak istiyoruz.

Bazı kimseler: Yatsı namazının vaktinin,sabah namazının ezânına kadar sürdüğüğünü söylemektedirler.Başka kimseler de, yatsı namazının vaktinin, teheccüd namazının vakti ile sona ereceğini söylemektedirler.Diğer başka kimseler ise, yatsı ezânından sabah ezânına kadar olan süreyi toplayıp ikiye bölerek yatsı namazının son vaktinin tayin edilebileceğini söylemektedirler.
Peki bu konudaki hüküm nedir? Bilindiği üzere namazı vaktinden sonraya ertelemek müstehap değildir. Biz sadece bu konudaki hükmü öğrenerek faydalanmak istiyoruz.

Allah’a hamd olsun.

Yatsı namazının gece yarısından önce olması gerekir.Yatsı namazını, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in şu sözü gereği gece yarısından sonraya ertelemek câiz değildir.

“Yatsı namazının vakti, gece yarısına kadardır.” (Müslim, “Mesâcid ve namaz yerleri babı”, hadis no: 964)

Buna göre güneşin yıl içerisindeki hareketlerine göre yatsı namazını gece yarısından önce kılman gerekir. Çünkü gece süresi, (mevsimlere göre) kısalır veya uzar. Bu konudaki ölçü; gece yarısının saatlerle tayin edilmesidir.

Örneğin gece süresi on saat ise, yatsı namazını, (süreyi ikiye böldükten sonra ortası olan) beşinci saatin sonuna kadar ertelemen câiz değildir. Yatsı namazının vaktinin, gecenin üçte birlik ilk bölümünde olması daha fazîletlidir. Kim, yatsı namazını ilk vaktinde kılarsa, bunda bir sakınca yoktur. Fakat biraz ertelerse, daha fazîletlidir. Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- yatsı namazını biraz ertelemeyi güzel görürdü. Kim de yatsı namazını, ufuktaki boylamasına olan kızıllığın kaybolmasından sonraki ilk vaktinde kılarsa, bunda da bir sakınca yoktur.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories