• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Umre veya hacda başın bir kısmından saçları kısaltmak

Top Readz Avatar

Soru

Bir adam, umreyi bitirdikten sonra başının bir tarafından saçlarını kısalttı. Âilesine döndükten sonra bu davranışının doğru olmadığını öğrendi. Bundan dolayı kendisine ne gerekir?

Allah’a hamd olsun.

Değerli
âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’e -Allah ona rahmet etsin- bu soru arz
edilmiş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

“Eğer
bunu bilmeyerek yapmışsa, hemen elbisesini çıkarıp ihram
elbisesini giymesi ve saçlarını kökünden kazıtması
veya kısaltması gerekir. Bu davranışı, af
kapsamındadır. Çünkü bunu bilmeden yapmıştır.
Saçları kökünden kazıtmak veya kısaltmak için Mekke’de
olmak şart değildir. Aksine Mekke’de olabileceği gibi,
başka bir yerde de olabilir.

Eğer
bunu, âlimlerden birisinin fetvâsına göre
yapmışsa,kendisine bir şey gerekmez. Çünkü Allah Teâlâ bu
konuda şöyle buyurmuştur:

… فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [ سورة النحل من الآية: 43 ]

“… Eğer bilmiyorsanız, ilim ehline (bilenlere) sorun.”(Nahl Sûresi: 43)

Zirâ
bazı âlimler, başın bir kısmından saçları
kısaltmanın, başın tamamını kısaltmak gibi
olduğu görüşüne varmışlardır.”

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories