• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Tilâvet secdesi için abdestli olmak gerekir mi?

Top Readz Avatar

Soru

Bazı insanların, Tilâvet secdesi için abdestli olmanın ve kıbleye yönelmenin şart olmadığını, bazılarının da şart olduğunu söylediklerini görüyoruz.
Bu konuda doğru olan görüş hangisidir?

Bazı insanların, Tilâvet secdesi için abdestli olmanın ve kıbleye yönelmenin şart olmadığını, bazılarının da şart olduğunu söylediklerini görüyoruz.
Bu konuda doğru olan görüş hangisidir?

Allah’a hamd olsun.

İlim ehlinden kimisi Tilâvet secdesini namaz olarak görmektedir.Dolayısıyla Tilâvet secdesi için abdestli olmanın, kıbleye yönelmenin, secdeye giderken ve başını secdeden kaldırırken Allahu Ekber demenin ve sonunda da selâm vermenin şart olduğunu söylemektedir.

Kimisi de Tilâvet secdesinin ibâdet olduğunu, fakat bunun namaz gibi olmadığını görmektedir.Dolayısıyla Tilâvet secdesi için abdestli olmanın,kıbleye yönelmenin, secdeye giderken ve başını secdeden kaldırırken Allahu Ekber demenin ve sonunda da selâm vermenin şart olmadığını söylemektedir. Doğru olan görüş de budur. Çünkü biz, Tilâvet secdesi için abdestli olmanın ve kıbleye yönelmenin şart olduğuna dâir hiçbir delil bilmiyoruz. Fakat bir kimse, abdestli olur ve kıbleye yönelme imkânını ne zaman bulursa Tilâvet secdesini yerine getirir. Böylelikle âlimler arasındaki bu görüş ayrılığından çıkmış olur.

Muvaffakiyet, Allah Teâlâ’dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed’e, onun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories