TIDAK MENGAPA BAGI ORANG PUASA MEMPERGUNAKAN MINYAK ATAU KREM UNTUK (PENYAKIT) BAWASIR

Pertanyaan

Apakah penggunaan minyak atau krem untuk (penyakit) bawasir baik di dalam atau diluar pada bulan Ramadan itu membatalkan (puasa) dan harus diqado’?

Apakah penggunaan minyak atau krem untuk (penyakit) bawasir baik di dalam atau diluar pada bulan Ramadan itu membatalkan (puasa) dan harus diqado’?

Alhamdulillah.

Penggunaan krem atau minyak untuk (penyakit) bawasir tidak berpengaruh terhadap puasa. Wabillahi taufiq shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi  kita Muhammad, keluarga dan para shahabatnya.” Selesai

Al-Lajnah Ad-Daimah Lilbukhuts Al-Ilmiyyah Wal Ifta’

Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, Syekh Abdullah Gudyan, Syekh Bakr Abu Zaid.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top