• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Terâvih namazının bir bölümünde bir rekat fazla kılan imam

Top Readz Avatar

Soru

Bir imam, Terâvih namazında ikinci rekattan sonra kalkıp bir rekat daha kıldıktan sonra selâm verdi. Cemaat kendisine üç rekat kıldığını haber verdi.

Bu durumda imam sehiv secdesi mi yapmalı, yoksa namazı dört rekata mı tamamlamalıdır?

Allah’a hamd olsun.

Bu soruyu değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’e -Allah ona rahmet etsin- sorduğumuzda
bize şöyle cevap verdi:

“Bu
imam, sehiv secdesi yapar, daha sonra namazı ikişer ikişer
kılar. Nitekim bu durum iki rekatlık farz namazda da meydana gelmiş
olsaydı, bu şekilde yapardı.”

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories