• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Sehiv secdesinden birinci secdeyi yaptıktan sonra namazda kendisinden yanılma vukû bulmadığını hatırlayan kimse

Top Readz Avatar

Soru

Sehiv secdesi için birinci secdeyi yaptıktan sonra namazda sehiv secdesini gerektirecek bir şey yapmadığını hatırlayan kimse, ikinci secdeyi yapmalı mı, yoksa yapmamalı mı?

Allah’a hamd olsun.

Bu soruyu,
hocamız değerli âlim Abdulaziz b. Baz’a -Allah ona rahmet etsin- sordum. Bir an
durduktan sonra şöyle cevap verdi:

“(Eğer
imam ise) kendisine uyanların akıllarında soru işareti
bırakmamak ve onların ‘Subhanallah’ diye kendisini uyarmalarına
sebebiyet vermemek için sadece ikinci secdeyi yapması daha doğru
harekettir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.”

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories