• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Ramazan\’ın gündüzünde baygınlık geçirmek

Top Readz Avatar

Soru

Trafik kazası sebebiyle Ramazan ayına baygın halde giren ve ancak Ramazan’ın yirmi ikinci günü kendine gelebilen kimsenin ne yapması gerekir?

Trafik kazası sebebiyle Ramazan ayına baygın halde giren ve ancak Ramazan’ın yirmi ikinci günü kendine gelebilen kimsenin ne yapması gerekir?

Allah’a hamd olsun.

Bu soru, değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’e -Allah ona rahmet etsin- arz edilmiş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

“Tercihli görüşe göre hastalık veya başka bir sebepten dolayı bayılarak aklın gitmesi ile namazın farziyeti sâkıt olur ve namazını kaza etmesi gerekmez.Oruca gelince, baygınlık hâlinde tutamadığı günlerin kazasını tutması orucunu kaza etmesi gerekir.

Namaz ile oruç arasında fark şudur:

Namaz, tekrar eden bir ibâdettir. Kılamadığı namazlarını kaza etmediğine göre, ayıldıktan sonraki gün namazını kılmaya başlar. Oruca gelince, oruç tekrar etmeyen bir ibâdettir. Bunun içindir ki âdet olan kadın, orucunu kaza eder ama namazını kaza etmez.”

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories