• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Ramazan’da yağmur yağdığında akşam namazıyla birlikte yatsı ve Terâvih namazını cem’ edebilir miyiz?

Top Readz Avatar

Soru

Ramazan’da akşam vaktinde yağmur yağdığında akşam namazı ile yatsı namazını cem’ etmeyi bırakalım mı yoksa akşam namazı ile yatsı namazını cem’ edip yatsı namazını geciktirelim mi?

Allah’a hamd olsun.

Bu soruyu
değerli âlim Abdulaziz b. Baz’a -Allah ona rahmet etsin- arz ettiğimizde o şöyle cevap
vermiştir:

“Bu
konuda dînde genişlik vardır. Ancak iki namaz bu durumda cem’
edilirse, belki insanlar pek çok ecir ve mükafatı
kaçırabilirler.”

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories