• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Ramazan\’da Fıtır sadakasının kıymetini hayır kuruluşuna vermek

Top Readz Avatar

Soru

Bir hayır kuruluşunun, mümkün olduğunca bu mallardan istifâde etmek için Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Fıtır sadakasının mallarını alması câiz midir?

Bir hayır kuruluşunun, mümkün olduğunca bu mallardan istifâde etmek için Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Fıtır sadakasının mallarını alması câiz midir?

Allah’a hamd olsun.

Bir ülkede fakir ve yoksullar olmazsa veya Fıtır sadakasını alanlar ihtiyaç sahibi kimseler değil iseler veyahut da Fıtır sadakasında verilen malları yemeyip yarı fiyatına satıyorlarsa ve muhtaçdurumda olan fakirleri aramak zor ise, bu takdirde Fıtır sadakasını ülke dışına çıkarmak câizdir.  

Fıtır sadakasının karşılığı olan ücreti, Ramazan ayının başında Fıtır sadakasını satın alıp hak edenlere vaktinde ulaştıracak olan bir vekile vermek câizdir. Fıtır sadakasının verilme vakti ise, Ramazan bayramı gecesi veya iki gün öncesidir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories