• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Ramazan\’da cenâzenin yıkanma işini fecrin doğuşundan sonraya ertelemek

Top Readz Avatar

Soru

Cenâzenin yıkanma işini fecrin doğuşundan sonraya ertelemek câiz midir?
Hayız (âdet) veya nifas (loğusa) olan kadınların, temizlendikten sonra boy abdesti almayı fecrin doğuşundan sonraya ertelemeleri câiz midir?

Cenâzenin yıkanma işini fecrin doğuşundan sonraya ertelemek câiz midir?
Hayız (âdet) veya nifas (loğusa) olan kadınların, temizlendikten sonra boy abdesti almayı fecrin doğuşundan sonraya ertelemeleri câiz midir?

Allah’a hamd olsun.

Bir kadın, fecirden önce (âdetten veya loğusalıktan) temizlendiğini görürse, o gün oruç tutması gerekir. Boy abdestini fecrin doğuşundan sonraya ertelemesinde bir engel yoktur. Fakat boy abdestini güneş doğuncaya kadar erteleyemez.

Aynı şekilde cünüp kimse de boy abdestini güneş doğuncaya kadar erteleyemez.

Erkeğin, sabah namazını cemaatle kılmaya yetişmek için boy abdestini bir an önce alması gerekir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories