• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Ramazan’da âdet kanının gelmesine engel olmak

Top Readz Avatar

Soru

Bazı kadınlar, âdet (hayız) olmaya engel olmak için Ramazan ayında birtakım haplar almaktadırlar.Böyle yapmakla da Ramazan orucunu daha sonra kaza etmemek (kazaya bırakmamak) istemektedirler.
Bu yapılan şey câiz midir?
Kadınların bu fiili bir daha yapmamaları için bu konuda belirli şartlar var mıdır?

Bazı kadınlar, âdet (hayız) olmaya engel olmak için Ramazan ayında birtakım haplar almaktadırlar.Böyle yapmakla da Ramazan orucunu daha sonra kaza etmemek (kazaya bırakmamak) istemektedirler.
Bu yapılan şey câiz midir?
Kadınların bu fiili bir daha yapmamaları için bu konuda belirli şartlar var mıdır?

Allah’a hamd olsun.

Bu meselede benim görüşüm; bir kadının bunu yapmaması ve Allah -azze ve celle-‘nin Âdem’in kızları için takdir ettiği hal üzere kalmasıdır.Çünkü âdet kanının olmasında Allah Teâlâ’nın bir hikmeti vardır.Bu hikmet, kadının tabiatına uygun olarak yaratılmıştır. Âdet kanının gelmesine engel olunduğu zaman, kadının vücudu üzerinde zararlı olan ters bir etki meydana getirdiğinde hiç şüphe yoktur.

Oysa Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ. [ رواه ابن ماجه والحاكم ]

“Ne kimseye zarar vermek, ne de zarar görmek vardır. (Hiç kimsenin müslüman kardeşine zarar vererek onun hakkından bir şey eksiltme hakkı yoktur.) (İbn-i Mâce ve Hâkim)

Bazı doktorların belirttikleri gibi, bu hapların kadının rahmine verdiği zararlar da işin cabası…

Bu meselede benim görüşüm; kadınların bu hapları kullanmamalarıdır.

Allah Teâlâ’nın takdir ettiğine ve O’nun hikmetine hamd olsun.

Kadın, âdet kanı gördüğü zaman oruç tutmayı ve namaz kılmayı bırakır.Âdetten temizlendiği zaman yeniden oruç tutmaya ve namaz kılmaya başlar.Ramazan bittiği zaman ise, tutamadığı orucunu kaza eder.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories