• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...ÖLÜLER İÇİN TAVAF YAPMAK VE KUR’AN HATMETMEK

Top Readz Avatar

Soru

Ben, bazı akrabalarım veya babam veya ölen dedelerim için bazen nâfile tavaf yapıyorum. Bunun hükmü nedir?
Yine, onlar için Kur’an hatmetmemin hükmü nedir?

Allah’a hamd olsun.

Delil olmadığından dolayı efdal olan, bunu terketmektir. Fakat eğer müslüman iseler, sevdiğin akrabaların veya başka kimseler için sadaka vermen, onlara duâ etmen, onların adına hac ve umre yapman meşrûdur. Onların adına namaz kılmaya, tavaf yapmaya ve Kur’an okumaya gelince, delil olmadığından dolayı efdal olan bunu terketmektir.

Bazı İslâm âlimleri, bu amelleri, sadaka ve duâya kıyas ederek câiz görmüşlerdir. Ama ihtiyatlı olan, bunu terketmektir.

Başarı, yalnızca Allah Teâlâ’dandır.

Değerli âlim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz -Allah ona rahmet etsin-,

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories