• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Ölen birisinin adına hac farîzasını edâ etmesi için ölen kimsenin evlâdının yerine başka birisini göndermek mümkün müdür?

Top Readz Avatar

Soru

 

 

Benim babam geçen yıl vefat etti.. Bu yıl hac farîzasını edâ etmeye niyet etmişti.

Buna göre onun yerine hac yapması için başka birisini göndermem mümkün müdür?

Bu kimsenin (vekilin), ölen kimsenin akrabalarından birisi olması gerekir mi?

Hac sırasında kesilen kurban hakkında ne dersiniz? Bu kurbanın babamın adına mı, yoksa vekil kılınan kimsenin adına mı olması gerekir
Benim babam geçen yıl vefat etti.. Bu yıl hac farîzasını edâ etmeye niyet etmişti.Buna göre onun yerine hac yapması için başka birisini göndermem mümkün müdür?Bu kimsenin (vekilin), ölen kimsenin akrabalarından birisi olması gerekir mi?Hac sırasında kesilen kurban hakkında ne dersiniz? Bu kurbanın babamın adına mı, yoksa vekil kılınan kimsenin adına mı olması gerekir

Allah’a hamd olsun.

Bir müslüman, hac farîzasını edâ etmeye gücü yettikten sonra vefat ederse, vârisinin (hac nafakasını) ölünün malından almak sûretiyle onun yerine bizzat kendisinin hac yapması veya onun yerine hac yapacak birisini vekil tayin etmesi gerekir. Çünkü hac farîzası onun boynunda bir borçtur ve en önce yerine getirilmesi gereken haktır. Vekilin, ölen kimsenin akrabalarından birisi olması gerekmez.

Hac sırasında kesilen kurban (hedy), -eğer kurban kesilmesi gereken bir hac ise-, ölen babanızın adına olur, vekilin adına olmaz. Yok eğer İfrad haccı ise, kurban (hedy) kesmesi gerekmez. Fakat vekil, ihram sırasında kurban kesmesi gereken ihramın yasaklarından birisini işlemişse, bu takdirde kurban kesmesi gerekir.”

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories