• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...NEHYEDİLEN VAKİTLERDE NAMAZ KILMANIN HÜKMÜ

Top Readz Avatar

Soru

Bir arkadaşım, namazı edâ etme konusunda çok dakik olmasına rağmen bazen güneş batarken namaz kılıyor ve bunun mekruh olabileceğini fakat günah olmayacağını söylüyor. Kendisine: Kâfirlere aykırı hareket etmek için güneş batarken namaz kılmanın haram olduğunu söyledim.Bu sebeple güneş batarken veya doğarken namaz kılmak mekruh mudur? Yoksa günah mıdır? Niçin?

Bir arkadaşım, namazı edâ etme konusunda çok dakik olmasına rağmen bazen güneş batarken namaz kılıyor ve bunun mekruh olabileceğini fakat günah olmayacağını söylüyor. Kendisine: Kâfirlere aykırı hareket etmek için güneş batarken namaz kılmanın haram olduğunu söyledim.Bu sebeple güneş batarken veya doğarken namaz kılmak mekruh mudur? Yoksa günah mıdır? Niçin?

Allah’a hamd olsun.

Nehyedilen vakitler dışında her vakitte nâfile namaz kılmak, müstehaptır.Bunlar, sabah namazından sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar, güneş tam tepede iken ki bu, güneş batıya doğru yönelmeden yaklaşık beş dakika önceki veya buna yakın olan halidir ve ikindi namazından güneş batıncaya kadar olan vakitlerdir.

Bu konuda muteber olan, her insanın kendi namazıdır.Bu sebeple ikindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar nâfile namaz kılması haramdır.Ancak bazı durumlar bundan müstesnadır. Bu konuda 306 nolu sorunun cevabına bakınız.

Bu vakitlerde namaz kılmaktan nehyedilmenin hikmeti; güneş doğduğunda buna sevinerek ve bu olaydan sevinç duyarak ona secde eden, battığında da onu uğurlamak için güneşe secde eden kâfirlere benzemekten uzaklaşmak içindir.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şirke götüren veya onda müşriklere benzemek olan bütün yolları kapatmaya çok gayret etmiştir.

Güneş gökyüzünde tam tepede iken ve zevâli aşmayıncaya kadar namaz kılmaktan nehyedilmenin sebebine gelince, çünkü bu vakit, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘den haber verilen hadiste olduğu gibi, cehennem ateşinin tutuşmaya başladığı vakittir.Bu sebeple bu vakitlerde namaz kılmamak gerekir.

Muhammed b. Salih el-Useymîn’in fetvâlarından özetle. cilt:1, sayfa: 354

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories