• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Nebi ve rasûl arasındaki fark

Top Readz Avatar

Soru

Nebi ve rasûl arasındaki fark nedir?

Nebi ve rasûl arasındaki fark nedir?

Allah’a hamd olsun.

Bu meselede birden fazla görüş vardır. Bunlardan birisi de Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye’nin -Allah ona rahmet etsin- şu görüşüdür:

“Nebi, Allah Teâlâ’nın kendisine haber verdiği ve kendisine haber verilenlerle insanlara haber veren kimsedir.Eğer bununla birlikte Allah Teâlâ’nın emrine aykırı hareket eden bir topluluğa O’nun mesajını ulaştırmak için gönderilirse, bu takdirde o rasûldür. Yok eğer sadece kendisinden önceki rasûlün şeriatı ile hareket ediyor ve Allah Teâlâ’dan gelen mesajı bir topluluğa ulaştırmak için gönderilmemişse, bu takdirde o nebidir, rasûl değildir.” (“en-Nubuvvât”, s: 255)

Diğer âlimlerin bu konuda farklı görüşleri de vardır, fakat bunların en önemlisi, Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye’nin bu görüşüdür.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories