• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in kabrini ziyâret etmek için yolculuğa çıkmanın hükmü

Top Readz Avatar

Soru

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in veya evliyâ ve sâlihlerin veyahut da başka kimselerin kabirlerini ziyâret etmek için yolculuğa çıkmanın hükmü nedir?

Allah’a hamd olsun.

Âlimlerin
iki görüşünden en doğru olanına göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in veya
insanlardan başka birisinin kabrini ziyâret etmek amacıyla
yolculuğa çıkmak câiz değildir.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda
şöyle buyurmuştur:

لاَ تُشَدُّ
الرِّحاَلُ إِلاَّ إِلىَ ثَلاَثَةِ مَساَجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ،
وَمَسْجِدِي هَذاَ، وَالْمَسْجِدِ اْلأَقْصَى. [ متفق عليه]

“Üç mescidi
(ziyâret
etmek amacının) dışında yolculuk için
hazırlık yapılmaz.(Bunlar): Mescid-i Haram, bu benim
mescidim (Mescid-i Nebevî) ve Mescid-i Aksâ’dır.” (Buhârî
ve Müslim)

Medine’den
uzaktan olup da Nebi
-sallallahu aleyhi ve sellem-‘in kabrini ziyâret etmek isteyen kimse için meşrû
olan; Mescid-i Nebevî’yi ziyâret etmeyi kasdetmesidir. Böyle
yaptığı takdirde Nebi
-sallallahu aleyhi ve sellem-‘in kabri şerifi ile Ebu Bekir, Ömer, Uhud
şehitleri ve Baki kabristanındaki sahabenin kabirleri de bu ziyârete
dâhil olmuş olur.

Eğer
hem Mescid-i Nebevî’yi, hem de Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem-‘in kabrini ziyâret etmeyi kasdederse, bu da câiz olur.Çünkü
sadece Mescid-i Nebevî’yi ziyâret etmek câiz olduğu için bu ziyârete tâbi
olan Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem-‘in kabrini ziyâret etmek de câiz olur.Fakat sadece kabri ziyâret etmek
niyetiyle yolculuk için hazırlık yapmak câiz değildir.Eğer Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in kabrine gitmek,
yolculuk için yapılan hazırlığı gerektirmiyorsa ve mesae,
yolculuk sayılamayacak kadar yakın ise, bu ziyârette de bir
sakınca yoktur. Çünkü Nebi
-sallallahu aleyhi ve sellem- ile Ebu Bekir ve Ömer’in kabirlerini, yolculuk için
hazırlık yapmadan ziyâret etmek, sünnettir ve Allah Teâlâ’ya yaklaştıran bir davranıştır.
Aynı şekilde Uhud şehitleri ile Baki kabristanındaki sahâbenin
kabirlerini, yine her yerdeki diğer müslümanların kabirlerini ziyâret
etmek de sünnettir ve Allah
Teâlâ’ya yaklaştıran bir davranıştır. Fakat yolculuk
için hazırlık yapılmadan ziyâret edilmelidir.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda
şöyle buyurmuştur:

…زُورُوا الْقُبُورَ؛
فَإِنَّهَا
تُذَكِّرُكُمُ
الْآخِرَةَ. [ أخرجه مسلم في صحيحه]

“Kabirleri ziyâret edin. Çünkü kabirleri ziyâret
etmek, size âhireti hatırlatır.” (Müslim, sahihinde rivâyet etmiştir.)

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-, ashâbına,
kabirleri ziyâret ettikleri zaman şöyle söylemelerini
öğretirdi:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّياَرِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ
وَالْمُسْلِميِنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقوُنَ، نَسْأَلُ اللهَ
لَناَ وَلَكُمُ الْعاَفِيَةَ. [ أخرجه مسلم في صحيحه]

“Bu
yurdun (kabristanın)
mü’minler ve müslümanlardan olan sâkinleri! Allah’ın selâmı üzerinize
olsun. İnşâallah biz de sizin gibi olacağız (îmân üzere
öleceğiz). Allah’tan bize ve size, (her türlü
belâlardan, dünyâ ve âhiret azabından) kurtuluş dileriz.”
(Müslim, sahihinde rivâyet etmiştir.)

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories