• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Namazda imamı geçmek (imamadan önce hareket etmek)

Top Readz Avatar

Soru

Bizim mescitte bazı insanların namazda imamın hareketine dayanarak imamdan sonra değil de onunla birlikte hareket ettiklerini, hatta bazen imamdan önce hareket ettiklerini görmekteyiz.

Bu davranışın hükmü nedir?

Allah’a hamd olsun.

Ebu Hureyre’den
-Allah ondan râzı olsun-
rivâyet olunduğuna göre,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ
بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا
رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ
فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا
صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ. [ رواه أبو
داود بسندٍ صحيحٍ ]

“İmam,
ancak kendisine uyulması içindir.
Bundan dolayı o
tekbir getirdiğinde
(ardından) siz de tekbir getirin. O tekbir getirmedikçe siz de tekbir
getirmeyin. O rükû’a vardığında
(ardından) siz de rükû’a varın. O rükû’a
varmadıkça siz de rükû’a varmayın.
O ‘Semiallâhu limen hamideh’
dediğinde,
(ardından) siz de ‘Rabbenâ leke’l-hamd’ deyin. O secde ettiğinde
(ardından) siz de secde edin. O secde etmedikçe siz de secde
etmeyin. O ayakta namaz kıldığında, siz de ayakta namaz
kılın.O oturarak namaz kıldığında, siz de topluca
oturarak namaz kılın.” (Ebu Davud, sahih
bir senedle rivâyet etmiştir. Bu, Ebu Davud’un lafzıdır. Hadisin
aslı, Buhârî ve Müslim’dedir.)

Bu hadisten, imamın ardından onu takip etmenin farz olduğu,
namazın içindeki bütün hareket, davranış ve sözlerde onun
örnek olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple ona
aykırı hareket edilmesi câiz değildir.İmama uyan kimsenin,
namaz içindeki hareketlerinin, imamın hareketlerinden sonra olması
daha fazîletlidir.Buna göre imama uyan kimsenin hareketleri, imamın
hemen akabinde olmalıdır. Namazın bir rüknünden diğer bir
rüknüne geçişte imamdan geri kalmamalıdır. Çünkü hadiste
geçen “fâ” bağlacı, imamın hareketleri ile imama uyan
kimsenin hareketleri arasındaki tertip ve takibe (yani sıraya ve
imamı takip etmeye, onun ardından hareket etmeye) delâlet eder.

Aynı şekilde bu hadisten, namazda imamı geçmenin haram
olduğu, eğer kasten imamdan önce hareket edilirse, namazın bâtıl
olacağı ve imamdan geride kalmanın, imamı geçmek gibi câiz
olmadığı anlaşılmaktadır.

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in:

“İmam, ancak
kendisine uyulması içindir.”
Sözündeki “İ’timâm” kelimesi, örnek almak ve uymak
anlamına gelir. Birisine uyan kimsenin durumu; uyduğu kimseyi
geçmemesi ve onunla aynı anda hareket etmemesi, aksine onun ardından
hareket etmesidir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories