• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Nâfile namazlar için ne ezân, ne de kâmet vardır

Top Readz Avatar

Soru

Duhâ (kuşluk) namazı ile gece (teheccüd) namazı gibi nâfile namazlar için ezân ve kâmet var mıdır, yoksa yok mudur?

Duhâ (kuşluk) namazı ile gece (teheccüd) namazı gibi nâfile namazlar için ezân ve kâmet var mıdır, yoksa yok mudur?

Allah’a hamd olsun.

“Nâfile namazlar için ezân ve kâmet yoktur.Aksine abdest aldığın zaman, duhâ namazını veya öğle namazından sonra ve gecenin sonunda veyahut da yasak vakitlerin dışında herhangi bir vakitte kolayına gelecek kadar nâfile namaz kılabilirsin.Bu namazlar, ezânsız ve kâmetsiz kılınır. Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kalkıp namaz kılmaya başladığı zaman O’nun namaz için ezân okuduğuna veya kâmet getirdiğine dâir bir şey nakledilmemiştir. Ezân ve kâmet, ancak farz namazlarda olur.İlim ehlinin belirlediği gibi, Terâvih, Vitir ve nâfile namazlarda ezân ve kâmet yoktur. Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in sünneti ile Râşid halifelerin sünneti bu doğrultudadır.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.”

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories