• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Nâfile namazın kazası

Top Readz Avatar

Soru

Nâfile namaz için ne zaman kaza edilmez dednilir?

Sırası geçtiği için mi kaza edilmez?

Bildiğimiz kadarıyla Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- vitir namazı gibi bazı nâfile namazları vakti geçtikten sonra kaza etmiştir.

Allah’a hamd olsun.

“Bir
sebebe bağlı olan nâfile namaz, sebebi ortadan
kalktığı zaman kaza edilmez.

Örneğin:
Bir kimse, güneş tutulduğu zaman uykuda ise ve uykudan
uyandıktan sonra güneşin tutulduğunu öğrenirse, Küsûf
namazını kılmaz (kaza etmez). Çünkü Küsûf
namazının vakti geçmiştir.

Aynı
şekilde bir kimse mescide girdikten sonra abdestsiz olduğunu
zannederek uzun süre oturduktan sonra abdestli olduğunu hatırlar da
kalkıp Tehiyyetu’l-Mescidi kılmak isterse, bu namazı
kılamaz. Çünkü Tehiyyetu’l-Mescid, bu kimse için vakti geçmiş
bir sünnet sayılır.

Bu konuda
ölçü şudur:

Herhangi bir
sebebe bağlı olan nâfile namaz kaza edilmez. Fakat vitir namazını, Peygamber
-sallallahu aleyhi ve sellem- vitir (yani tek rekâtlı) olarak kaza
etmezdi.Aksine kuşluk vaktinde on iki rekât olarak kılardı.Çünkü Peygamber
-sallallahu aleyhi ve sellem-‘in vitir namazı en fazla onbir rekât idi. Bu
sebeple Vitir namazını kaza ettiği zaman bir rekât daha fazla kılıyordu. Çünkü
vitir namazının vakti geçmiştir (ki o da gecedir).”

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories