• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Müslümanların evlilikleri (düğünleri) ile kâfirlerin evlilikleri (düğünleri) arasındaki fark

Top Readz Avatar

Soru

Ben, yeni müslüman olmuş bir bayanım ve müslümanların evlilikleri (düğünleri) ile kâfirlerin evlilikleri (düğünleri) arasındaki farkı öğrenmek istiyorum.

Damat beyaz elbise giymeli midir?

Damat ile gelinin, birbirlerine karşılıklı yüzük takmalı mıdır?

Düğünde oynamak câiz midir?

Allah’a hamd olsun.

Müslümanların
evlilikleri (düğünleri) ile kâfirlerin evlilikleri (düğünleri) arasında
pek çok farklar vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:


Evlenecek bayanın velisinin
olması gerekir. Yani bir bayanı, velisi evlendirir.


Şâhitlerin olması gerekir.


Nikâhın açıkça ilan edilmesi
gerekir.


Evlenecek bayanın, erkeğe
haram olmaması (evlenmesi kendisine haram olan bir kadın
olmaması) gerekir.


Evliliğin mescit veya câmide
olması gerekmez.


Damadın,
-elbisenin bilirli bir renkte olması
şart koşulmaksızın- Allah Teâlâ’nın kendisine
helal kılmış olduğu dilediği elbiseyi giyebilir.


Damat ile gelinin, birbirlerine
karşılıklı yüzük takmaları câiz değildir. Çünkü
bu, dînde sonradan çıkarılan ve adına “Dible”
(nişan yüzüğü) denilen bir şeydir. Erkek (damat) altın
yüzük takarsa, durum daha vahim olur. Çünkü altın, İslâm’da
erkeğe haramdır.


Kadınların kendi
aralarında -herhangi bir çalgı aleti olmadan- tef çalmaları
müstehaptır.


Evlilik veya başka hallerde
erkeklerle kadınların aynı (birbiyleriyle
karışık) ortamda bulunmaları câiz değildir.


Damat ile gelinin, (kendilerini
görmeleri için sahnede) kadınların huzurunda
karşılıklı oturmaları câiz değildir.


Kadınlar yalnız
başına (kapalı bir salonda) iseler ve erkekler de onları
görmüyorlarsa, bu takdirde kadınların oynamaları câizdir.
Ancak şehevî duyguları harekete geçiren şeylere sebep oluyorsa,
bu takdirde kadınların oynamaları câiz değildir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories