• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Müslüman yetimler için misyoner cemaate vermenin İslam’daki hükmü

Top Readz Avatar

Soru

Müslüman yetimler için misyoner cemaate vermenin İslam’da hükmü nedir, bize bu konuda bir delil verebilir misiniz?

Allah’a hamd olsun.

Hıristiyanlardan kâfirlere ve ne de başkalarına müslüman
yetimleri teslim etmek caiz olmaz. Bunda yetimler için büyük bir tehlike
vardır. Onları İslami olmayan bir yetiştirmeyle
yetiştirecekler. Onlar müslümanların eline emanet edilmiştir ve
başkalarının velayeti altında bırakılmaları
caiz değildir. Allah şöyle buyurmaktadır: “Mü’min erkekler
ve mü’mine kadınlar biri birlerinin velisidirler (yardımcı ve dostlarıdır)”
ve ayette: “Kâfir olanlar da biri birlerinin velisidirler (yardımcı
ve dostudurlar). Eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir
fesad olur” el-Enfal, 73

Semahatlı Şeyh Allame Abdülaziz bin Abdullah bin Baz’ın
–Allah ona rahmet etsin- toplu fetvalar

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories