• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Meleklerin Âdem’e Secdesinin ve Yusuf’un Kardeşlerinin Secdelerinin Manası Nedir?

Top Readz Avatar

Soru

Allah Azze ve Celle niçin meleklere Âdem’e secde etmelerini emretti? Yusuf’un kardeşleri neden Yusuf’a secde ettiler? Ben biliyorum ki secdenin yalnızca Allah Azze ve Celle’ye olması gerekir.

Allah Azze ve Celle niçin meleklere Âdem’e secde etmelerini emretti? Yusuf’un kardeşleri neden Yusuf’a secde ettiler? Ben biliyorum ki secdenin yalnızca Allah Azze ve Celle’ye olması gerekir.

Allah’a hamd olsun.

Secde, iki amaçla yapılır:

Secde edileni yüceltme ve ona yakınlaşmak için yapılır. Bu ise, ibadet amaçlı yapılan bir secdedir ki bütün şeriatlarda yalnız Allah için yapılır.

Secdenin ikinci kısmı ise selamlama ve saygı secdesidir. Bu ise Allah’ın meleklere Âdem’e secde etmelerini emrettiği saygı secdesidir. Allah Azze ve Celle onlara secde etmelerini emretmiş, bu onlar için Allah Azze ve Celle’ye itaat ettiklerinden dolayı Allâh Subhânehû ve Teâlâ’ya yaptıkları bir ibadettir.

Yusuf’un anne ve babasının ve kardeşlerinin Yusuf’a yaptıkları secde ise, selamlama ve saygı secdesidir. Bu, onların şeriatlarında (dini kanunlarında) câiz idi. Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına gelince kesin olarak Allah’tan gayrısına secde etmek caiz değildir. Bunun içindir ki Allah Rasûlu sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

 لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 

“Şayet bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. “

Allah Rasûlu sallallahu aleyhi ve sellem, ehli kitabın büyüklerine secde ettiklerini söyleyerek kendisine secde eden Muaz’ı bu fiilinden yasaklamış ve yukarıdaki hadisi zikretmiştir. Bizim şeriatımızda Allah’tan gayrısına secde etmek kesinlikle haram kılınmıştır. Bu, tevhidin gerçekleşmesinde onun kemalindendir. Hükümlerin kapsamı bakımından tam olan şeriattır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu:

اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

Bugün size dîninizi ikmal ettim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. (Maide: 3)

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories