• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...KUR’AN’DA MED (UZATMA İŞARETLERİ)’NİN HÜKMÜ

Top Readz Avatar

Soru

Med (uzatma) işareti “~” ’nin, Kur’an’ın kelimeleri üzerindeki etkisini açıklamanızı rica ediyorum. Bir kimse, bu işaret’in altında yer alan harfi uzatmasa mana değişir mi?

Allah’a hamd olsun.

“~”
Bu işaret, meddi tabii (normal uzatma)’dan daha fazla uzatılarak
okunması gereken yerlere işaret etmek üzere kullanılır.
Meddi lazım da, ”
الطآمّة “kelimesinde örneğin, altı elif
miktarı çekilir. Bir elif miktarı, takribi olarak, bir
parmağın kaldırılması veya indirilmesi süresi kadar
takdir edilir.

Meddi
muttasılda, ”
سوآء علينا “da örneğin, dört ile 6 elif miktarı.

Yazılışta
kullanılır: Örneğin, hemze yerine kullanılan ve
kendisinden sonra elif gelen durumlarda
(آمن ، آذاننا ، آدم)ki bunların
asılları (ءامن
، ءاذاننا ، ءادم)’dir.

Bu
işaretin, kelimelerin manasına etkisi yoktur. Ama, yukarıda
geçen (örneklerde de) görüldüğü üzere, bazı uzatmalara
işaret etmektedir.

Meddi tabii’nin
üstündeki uzatmaların okunuşunda mana değişmez. Ancak
insanın kıraat usulüne uygun davranması gerekir. Nitekim Peygamber
-sallallahu aleyhi ve sellem- okuyuşu sırasında(uzatılması gereken yerleri)
uzatarak okurdu.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories