• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...KUR’AN ÂYETLERİ YAZIP BUNLARI VÜCUDUNA BAĞLAMANIN HÜKMÜ

Top Readz Avatar

Soru

Kur’an âyetleri ile duâ ve zikirleri kağıtlara yazıp, göğüs gibi vücudunun bir yerine asmanın hükmü nedir?
Veya bunları dürüp azı dişlerinin üzerine koymanın veyahut şer’î duâ ve zikirleri yazıp bir deri parçasının içine koyarak muska şekline getirip yatağın altına veya başka yerlere koymanın hükmü nedir?
İçerisinde Kur’an’dan zikir ve duâ bulunan muska ve nazarlık asmanın hükmü nedir?

Kur’an âyetleri ile duâ ve zikirleri kağıtlara yazıp, göğüs gibi vücudunun bir yerine asmanın hükmü nedir?
Veya bunları dürüp azı dişlerinin üzerine koymanın veyahut şer’î duâ ve zikirleri yazıp bir deri parçasının içine koyarak muska şekline getirip yatağın altına veya başka yerlere koymanın hükmü nedir?
İçerisinde Kur’an’dan zikir ve duâ bulunan muska ve nazarlık asmanın hükmü nedir?

Allah’a hamd olsun.

İçerisinde Kur’an âyetlerinin veya duâların yazılı bulunduğu kâğıtları müslümanın vücuduna veya başka bir yere yapıştırması veya asması veyahut yatağın altına koyması, câiz değildir.Çünkü bu, dînen vücuda veya başka bir yere asılması yasaklanan muska ve nazarlıklardandır.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

مَنْ تَعَلَّقَ تَـمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللهُ لَهُ. [ رواه أحمد]

“Kendisine fayda verdiğine veya kendisinden kötülüğü giderdiğine inanarak kendisine muska ve nazarlık takan kimsenin, Allah hayatta hiçbir işini tamamlamasın.” (İmam Ahmed)

Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur:

 ( إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَـائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ )) [ رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم ]

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Efsun yapmak, muska takmak ve muhabbet için okuyup üflemek şirktir!”

“(Ebû Dâvûd, İbn-i Mâce, İmam Ahmed ve Hâkim rivâyet etmişlerdir.)

Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories