• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Kunut duâsının yeri ve bu duâda elleri kaldırmanın şekli

Top Readz Avatar

Soru

Kunut duâsı, Fatiha sûresinden sonra başka bir sûrenin ardından mı okunur? Yoksa Kunut duâsının yeri, rükûdan doğrulduktan sonra mıdır?
Yine, eller yukarı kaldırılmış ve birbirinden ayrı (bitiştirilmemiş) bir halde mi Kunut duâsı okunur? Yoksa ellerimizi karnın üzerinde mi tutmalıyız?

Kunut duâsı, Fatiha sûresinden sonra başka bir sûrenin ardından mı okunur? Yoksa Kunut duâsının yeri, rükûdan doğrulduktan sonra mıdır?
Yine, eller yukarı kaldırılmış ve birbirinden ayrı (bitiştirilmemiş) bir halde mi Kunut duâsı okunur? Yoksa ellerimizi karnın üzerinde mi tutmalıyız?

Allah’a hamd olsun.

Kunut duâsının rükûdan önce veya sonra meselesi:

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

“Hadislerin çoğu, ilim ehlinin de üzerinde olduğu görüşe göre Kunut duâsı, rükûdan doğrulduktan sonradır. Bir kimse, rükûdan önce Kunut duâsını okursa, bunda bir sakınca yoktur. Kıraatını tamamladığı zaman rükûya eğilir, rükûdan doğrulduktan sonra: Rabbenâ ve leke’l-hamd dedikten sonra Kunut duâsını okumak -ki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘den gelen rivâyetlerin çoğu ve ilim ehlinin büyük çoğunluğu bu yöndedir- veyakıraatını tamamladıktan sonra Kunut duâsını okuyup tekbir getirmek ve rükûya eğilmek arasında muhayyerdir.Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in sünneti, her iki şekilde de gelmiştir.” (“eş-Şerhu’l-Mumti’”; c: 4, s: 65)

Kunut duâsında elleri kaldırmanın şekli:

Bu konuda âlimler şöyle demişlerdir:

Ellerini göğsüne kadar kaldırır, fakat çok kaldırmaz.Ellerinin içi göğe gelecek şekilde açar.

İlim ehlinin bu konuda sözü, Kunut’ta duâ eden kimse, başkasından bir şey isteyen dilencinin ellerini açtığı gibi,ellerini birbirine birleştirir.Ellerin arasını açmaya gelince, bunun sünnette ve âlimlerin sözlerinde bir aslının olduğunu bilmiyorum.”

Bkz: (“eş-Şerhu’l-Mumti’”; c: 4, s: 25)

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories