• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Köpeğe ve onun salyasına dokunmak abdesti bozmaz

Top Readz Avatar

Soru

Köpeğe veya köpeğin salyasına dokunmak abdesti bozar mı?

Köpeğe veya köpeğin salyasına dokunmak abdesti bozar mı?

Allah’a hamd olsun.

Köpeğe veya köpeğin salyasına dokunmak, abdesti bozmaz. Çünkü abdest, şer’î bir delil gereği sâbit olduktan sonra onu, ancak şer’î bir delil ortadan kaldırır (abdesti bozar). Köpeğe veya onun salyasına dokunmanın abdesti bozduğuna dâir herhangi bir delil ise yoktur. Bunun içindir ki âlimler, bunu (köpeğe veya onun salyasına dokunmayı), abdesti bozan şeylerden saymamışlardır.

İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin-, abdesti bozan şeyleri zikrettikten sonra köpeğe veya onun salyasına dokunmayı bunlardan zikretmemiş ve şöyle demiştir:

“İşte bunların hepsi, abdesti bozan şeylerdir ve âlimlerin genelinin görüşüne göre, bunlardan başka şeylerle abdest bozulmaz.” (el-Muğnî; c: 1, s: 264).

Fakat şüphe yok ki köpeğin salyası, tiksinti veren necis bir şeydir ve necâseti de, şiddetlidir. Bir defası toprakla olmakla birlikte yedi defa yıkanmadıkça köpeğin necâseti giderilmiş olmaz. Köpeğin necis olması ile abdestin bozulması arasında fark vardır.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories