• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Kız erkek amca çocuklarının birbirleriyle oynamaları

Top Readz Avatar

Soru

Kız erkek amca çocuklarının biri biriyle oynamaları caiz midir?

Allah’a hamd olsun.

Amca çocukları eğer erkek ve kız iseler ve küçükseler,
şehvet sınırına ulaşmadılarsa fitneden emin
olunur. Biri biriyle oynamalarında bir beis yoktur. Eğer büyük iseler
bunu yapmaları onlara haramdır. Çünkü amcaoğulları
mahrem olan sınıfa girmez. Bilakis onlar amcalarının
kızlarıdır. Aynı şekilde dayı çocukları da
aynıdır. Onlar da yabancıdır.

Allah en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories