• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Kendisinden fasit kan geldiği halde, hayız kanı geldiğini zannederek Vedâ tavafını yapmayan kadın

Top Readz Avatar

Soru

Bir kadın, Vedâ tavafını yapmak istediğinde kendisinden kan geldiğini görünce, bunun, hayız (âdet) kanı olduğunu zannederek yolculuğa çıktı. Memleketine döndükten sonra hâmile olduğu ve kendisinden gelen kanın fâsit kan olduğu anlaşıldı.

Bundan dolayı bu kadına bir şey gerekir mi?

Allah’a hamd olsun.

Değerli
âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’e -Allah ona rahmet etsin- bu soru arz
edilmiş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

“Bundan
dolayı bu kadına bir şey gerekmez. Allah Teâlâ en iyi
bilendir.”

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories