• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Kendi Çocukları önünde günah işlemek, günahı açığa çıkarma hükmüne girer mi?

Top Readz Avatar

Soru

Kendi Çocukları önünde günah işlemek, günahı açığa çıkarma hükmüne girer mi?

Kendi Çocukları önünde günah işlemek, günahı açığa çıkarma hükmüne girer mi?

Allah’a hamd olsun.

Bu soru, Şeyh Muhammed bin Salih el-Useymin’e sorulduğunda şöyle cevap verdi:

Allah’a sığınırım. Bu, günahı açığa vurmaktan daha kötü bir husustur. Nitekim söz konusu olay çocuklara kötü örnek teşkil etmektedir.

Soru: Kişi, günahı insanlar önünde değil de, evinin içinde yaparsa günahı açıkça yapmak hükmüne girer mi?

Cevap: Evet, evde çocukların önünde yaptığı için halen günahı açıkça işlemiş sayılır. Ama günahı tek başına kendi odasında yapmış olsa o zaman günahı açıkça yapmamış olur. Ancak bunu çocuklarının gözü önünde yapıyorsa günahı açıkça işlemek hükmündedir.(bunda da çocuklara kötü örnek olmak vardır) Bu nedenle sigara içenler çocuklarının önünde sigara içmemelidirler. Çünkü bu durumda onları sigaraya alıştırmak vardır.

Allah en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories