• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Kâfir bir ülkeden vatandaşlık almanın hükmü

Top Readz Avatar

Soru

Kâfir bir ülkenin vatandaşlığını almanın (o ülkenin vatandaşlığına geçmenin) hükmü nedir?

Kâfir bir ülkenin vatandaşlığını almanın (o ülkenin vatandaşlığına geçmenin) hükmü nedir?

Allah’a hamd olsun.

Bu soruyu, değerli âlim Abdullah b. Cibrîn’e -Allah ona rahmet etsin- arz ettiğimizde o şöyle cevap vermişti:

“Bir kimse, ülkesinden kovulduğu veya sığınacak bir ülke bulamadığı için kâfir bir ülkeden vatandaşlık talebinde bulunmak zorunda kalırsa, o ülkede dîninin gereklerini açıkça yaşamak ve dînî vecibeleri yerine getirmek şartıyla o ülkeden vatandaşlık alması câizdir. Fakat sadece dünyalık bir menfaat için kâfir bir ülkeden vatandaşlık elde etmeye gelince, bunu câiz görmüyorum.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories