• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Kadının mahremsiz kafile ile birlikte hacca gitmesi

Top Readz Avatar

Soru

Ben ailemin tek kızıyım, evliyim ve iki kızım var. Eşimle birlikte Amerika’da yaşıyorum. Bütün akrabalarımız Ortadoğu’da yaşıyorlar. Onun için tek mahremim eşim. O da, bu mesajda zikredemeyeceğim sebeplerden dolayı Amerika dışına yolculuk yapamıyor. Ben Hacca gitmek istiyorum, çünkü buna güç yetirebiliyorum. O halde kafile ile hacca gitmek benim için caiz olur mu?

Eğer olmazsa, İslam’ın rükünlerinden bir rükün olan haccı nasıl yerine getireceğim? Zira benim herhangi bir mahremim yok.

Allah’a hamd olsun.

Hac, kadınlara
yalnızca güç yetirebilecekleri zaman vacip olur. nitekim bir mahremin
bulunması da güç yetirebilmekten sayılır. Eğer kadın
onunla birlikte hacca gideceği bir mahremi yoksa kadın şer’i
olarak güç yetiremez konumunda olur. Çünkü şeriat, kadına
mahremi olmaksızın yolculuk yapmasını
yasaklamıştır. Bunun üzerine bir mahrem bulana kadar hac senin
üzerine farz değildir. Allah sana, hac yapabileceğin bir mahrem nasip
kılıncaya kadar sabret. Sen mazursun ve bu konuda bir günahın
yok. Mahrem olmadan kafile ile gitmeye gelince, bu caiz değildir.
Çünkü İbn Abbas radiyallahu anhumeRasulullah sallallahu aleyhi vesellem
şöyle dediğini aktarmaktadır: ‘Kadın mahremi
olmaksızın yolculuk etmesin, ve hiçbir erkek de mahremi olmayan bir
kadının yanına girmesin.’ Bunun üzerine Bir sahabe dedi ki ey
Allah’ın Rasülü ben şu şu orduda cihada çıkmak için kendimi
yazdırdım, eşim de hacca gitmek istiyor. Rasulullah sallallahu
aleyhi vesellem“Eşinle
birlikte git.” Dedi. Buhari 1729

Hadisten
anlaşılıyor ki hacılar Medine’den kafileye benzer gruplar
halinde çıkıyorlardı. Buna rağmen Rasulullah sallallahu
aleyhi vesellem kadına mahremi olmadan yolculuk yapmasına izin
vermemiştir. Allah en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories