• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Kadının erkeklere imâmetinin (imamlık yapmasının) hükmü

Top Readz Avatar

Soru

İslâm’da kadının bir mescitte imam olma (imamlık yapma) hakkı var mıdır?

Kadının imam olabilmesi için gerekli şartlar nelerdir? Vereceğiniz cevap için şimdiden çok teşekkür ederim.

Allah’a hamd olsun.

“Kadının,
namazda erkeklere imamlık yapması câiz değildir.

Nitekim Peygamber
-sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

أَخِّرُوا النِّسَاءَ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ
اللهُ. [ رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على عبد الله بن مسعود ]

“Allah’ın sonraya
bıraktığı gibi, siz de kadınları sonraya
bırakın (Allah’ın; zikir, hüküm ve mertebede erkeklerden
sonra zikrettiği gibi siz de kadınları sonraya bırakın.Zikir,
hüküm ve mertebede onları öne almayın).” (“Musannef”;
hadis no: 5115. Abdurrezzak, Abdullah b. Mes’ud’dan mevkuf olarak bundan daha
uzun bir şekilde rivâyet etmiştir.Hadisin isnadı sahihtir, fakat
merfû’ oluşu sâbit olmamıştır.)

Ayrıca
mescitteki imamlık, bir velâyettir (hükümranlık ve
hâkimiyettir).Velâyet ise, ancak erkekler için geçerlidir.

Nitekim Peygamber
-sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.
[ رواه البخاري ]

“İşlerini bir
kadının idâresine bırakan bir topluluk asla iflah olmaz.” (Buhârî; 13/45-46)

Çünkü kadının imâmeti, bazı Hanbelî âlimlerince
istisnâî bir meseledir. Bazı Hanbelîlerin; kadın, Kur’an-ı
Kerim’i güzel okuyorsa ve onun dışındaki erkekler de ümmî
iseler, kadın erkeklerin arkasında, erkekler de kadının
önünde olacak şekilde, kadın, Terâvih namazında erkeklere
imamlık yapabilir (imam olarak namaz kıldırabilir), diye
söyledikleri bu görüş, zayıf bir görüştür. Fakat
bu görüşün hiçbir delili yoktur.

Sözün özü; kadının, erkeklere imamlık yapması
câiz değildir.

Evet, bir kadın, kendisi gibi olan kadınlara imamlık
yapabilir. Bunda bir beis yoktur. Eğer bir kadın kadınlara imam
olur da onlara namaz kıldırırsa, bunda bir engel yoktur. Nitekim
Ümmü Varaka hadisinde olduğu gibi o, mahremlerine (ev halkına)
namaz kıldırmıştır.

Bir kadının, yabancı erkeklere idârecilik veya umumî velâyet
(hükümdarlık veya devlet başkanlığı) konusuna gelince,
bunu yapamaz. Mescitte imamlık yapması da bunun gibidir.”

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories