• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...KABİR FİTNESİ, MÜ’MİNİN GÜNAHLARINA KEFFÂRET OLUR

Top Readz Avatar

Soru

Bir müslüman, kabir fitnesi vesilesiyle, günahlarının hafiflemesi veya silinmesi açısından istifâde eder mi?

Bir müslüman, kabir fitnesi vesilesiyle, günahlarının hafiflemesi veya silinmesi açısından istifâde eder mi?

Allah’a hamd olsun.

Allah Teâlâ’nın bu ümmete lütuf ve ihsanından birisi de, hesap gününden önce onun için günahlarına keffâret olacak şeyleri yaratmasıdır.

Nitekim Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- günahlara keffâret olan on şeyi zikretmiş ve bunlardan birisinin de kabir azabı olduğunu belirtmiştir.

Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

“Mü’min için, dünyada, berzahta ve kıyâmette başına gelecek olan azap sebebiyle Allah Teâlâ bunu onun günahlarına keffâret kılacaktır.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ، وَلاَ حُزْنٍ، وَلاَ أَذًى، وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ [ رواه البخاري ]

“Müslümanın başına gelen yorgunluk, müzmin hastalık, keder, üzüntü, eziyet ve tasa, hatta ayağına batan bir diken bile olmasın ki, Allah bunun vesilesiyle onun günahlarına keffâret kılmış olmasın.” Buhârî

Başka bir rivâyette ise şöyle buyurmuştur:

مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ، وَلاَ نَصَبٍ، وَلاَ سَقَمٍ، وَلاَ حَزَنٍ، حَتَّى الْهَمِّ يُهَمُّهُ إِلاَّ كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ [ رواه مسلم ]

“Mü’minin başına gelen müzmin hastalık, yorgunluk, hastalık ve üzüntü, hatta kendisini tasalandıran bir keder olmasın ki, bunun vesilesiyle onun günahlarına keffâret kılınmış olmasın.” Müslim

(İbn-i Teymiyye Külliyâtı, cilt: 24, sayfa: 375)

Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- yine şöyle demiştir:

“Sekizinci sebep: Kabirde meydana gelen kabir sorgusu, kabrin sıkması ve kabrin korkunç dehşeti, günahlara keffâret olan şeylerdendir.”

(İbn-i Teymiyye Külliyâtı, cilt: 7, sayfa: 500)

Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- yine şöyle demiştir:

“Günahlara keffâret olan şeylerden birisi de, mü’minin kabrinde imtihana tâbi tutulup kabrinin kendisini sıkması ve Münker ve Nekir adlı iki meleğin onu sorguya çekmesidir.

Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.”

(Minhâcu’s-Sünneh, cilt: 6, sayfa: 238 )

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories