• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Haram çekimde kullanmak isteyenlere fotoğraf makinelerini satmak

Top Readz Avatar

Soru

Kocam dijital kameraları satıyor. Maişetini bu yolla kazanıyor. Bazı müşterileri çıplak resimler çekiyorlar ve onu kötü amaçla kullanıyorlar. Bu kameraları resimleri çekenleri bile bile onlara satması caiz olur mu?

Allah’a hamd olsun.

Haram
yönde kullanılan her şeyi satmak veya o yönde olduğu
zannı varsa caiz olmaz. Onlardan biri de haram olan durumlarda
kullanılan resim kameralarıdır. Resim çekmenin hükmü hakkında
10668 nolu sorunun cevabına bakılabilir. Çıplak resimler
çeken kimselere satmak daha çok yasağı delmektir. Allah
şöyle buyurmaktadır: “Günah ve düşmanlık üzerine
yardımlaşmayın..” (el-Maideh, 2) toplumlarda fesadın ve
zinanın yayılmasına sebep durumlardan biri de bu tür resimlerin
çekilmesinde şüphe yoktur. Kim de o tür insanlara bu kameraları
satarsa fuhuşun yayılmasına yardımcı olduğunda
şüphe yoktur. Ve haram üzere yardımlaşmak da haramdır.

(sabit resimleri çıkarmayan) dijital kameraları İslami
Konferanslar, hutbeler, tabiat resimleri, nehirler, ağaçlar gibi resimler
için güzel işlerde çekim yapanlara satmak da (büyük fayda vardır) bir
beis yoktur. Her müslüman tacire düşen Allah’a takva yolunda
olmasıdır. Müslüman kardeşlerine nasihat etmesidir.Kendilerine fayda getiren ve içinde
hayır olan şeyleri satmalıdır. Kendilerine zarar ve
kötülük getiren durumlardan uzaklaşmalıdır. Helal olan
işlerde haramı aratmayacak derecede çoktur. Allah şöyle buyurmaktadır:
“Kim Allah ‘tan (haramını haram helalini
helal kabul edip yaşayarak) korunursa, Allah ona (dünyada ve ahirette ki
her musibetten) bir kurtuluş yolu nasip eder. Ve ona bilmediği yerden
rızık verir.” (et-Talaq, 2-3)

Allah en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories