• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Erkeğin saç tıraşı şekilleri hakkında

Top Readz Avatar

Soru

Kaza’  nedir? Bazı gençler başın etrafını tıraş eder orta kısmını bırakırlar bunun hükmü nedir?

Kaza’  nedir? Bazı gençler başın etrafını tıraş eder orta kısmını bırakırlar bunun hükmü nedir?

Allah’a hamd olsun.

bu konu Şeyh Muhammed bin İbrahim’e sorulduğunda şöyle cevap verdi:

Saç ile ilgili konuda Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in sünneti; ya tüm saçı bırakmaktı veya tümünü kesmekti, Rasulullah saçının bir kısmını alıp diğerini kesmezdi.

Ancak bazı Müslümanların başın bir kısmını tıraş edip diğer kısmını bırakmaları, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in yasakladığı Kaza’ hükmüne girmektedir. Nitekim Kaza’ üç türlüdür:

1- Başın bir takım yerleri tıraş edip diğerlerini bırakmak.

2- Başın etrafını tıraş ederek ortasını bırakmak.

3- Başın ortasını tıraş edip etrafını bırakmak.

4- Başın ön tarafını tıraş edip arka tarafını bırakmak.

5- Başın arka tarafını tıraş edip ön tarafını bırakmak.

6- Başın bir yanın bir kısmını tıraş edip diğerlerini bırakmak.

Bu tıraş çeşitlerin tümü İbn Ömer Radiyallahu anhu’dan Buhari ve Muslim’de sabit olan hadisin hükmüne girmektedirler: “Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem Kaza’ tıraşından alıkoymuştur” Kaza’ tıraşı: Çocuk başının bir kısmı tıraş edilip diğer kısmı tıraş etmemektir.”

İbn Ömer Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem bir çocuk gördü, bu çocuğun başının bir kısmı tıraş edilmiş diğer kısmı bırakılmıştı, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem bu uygulamadan sakındırarak şöyle buyurdu: “Ya hepsini tıraş edin veya hepsini bırakın”

Ömer bin el Hattab Radiyallahu anhu’dan merfu’ olarak rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: “Hacamat amacı olmadan enseyi tıraş etmek mecusiliktir”

Enes bin Malik Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Enes bir çocuğun başında iki boynuz şekli bırakılarak tıraş yapıldığını gördü. Bunun üzerine şöyle dedi: Bu ikisini tıraş edin veya kesin, çünkü bu Yahudilere benzemektir.Sünen Ebu Davud

El merwazi şöyle dedi: Ebu Abdullah’a (Ahmed bin Hanbel) ense tıraşını sordum. Şöyle dedi: “O Mecusilerin şeklidir. Her kim kendini bir topluma benzetirse o onlardan olur”.

En doğrusunu Allah bilir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories