• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Ergenlik çağına eriştiği halde oruç tutmayan bir bayan

Top Readz Avatar

Soru

Ben, 16 yaşında genç bir kızım ve 13 yaşında iken âdet kanım gelmeye başladı. Fakat 13 yaşında iken o yıl Ramazan’ı tam olarak tutmadım. Sadece 7 gününü oruç tuttum. Anne ve babam, henüz dînen mükellef çağda olmadığıma inandıkları için oruç tutmam için bana baskı da yapmadılar.
Buna göre oruç tutmadığım günlerin yerine oruç tutayım mı yoksa ne yapmalıyım?
Lütfen beni aydınlatır mısınız? Allah Teâlâ mükâfatınızı en güzel şekilde versin.

Ben, 16 yaşında genç bir kızım ve 13 yaşında iken âdet kanım gelmeye başladı. Fakat 13 yaşında iken o yıl Ramazan’ı tam olarak tutmadım. Sadece 7 gününü oruç tuttum. Anne ve babam, henüz dînen mükellef çağda olmadığıma inandıkları için oruç tutmam için bana baskı da yapmadılar.
Buna göre oruç tutmadığım günlerin yerine oruç tutayım mı yoksa ne yapmalıyım?
Lütfen beni aydınlatır mısınız? Allah Teâlâ mükâfatınızı en güzel şekilde versin.

Allah’a hamd olsun.

Ergenlik çağına eriştiğinizden dolayı her hâlükârda oruç tutmanız gerekir.Genç kız için ergenlik çağına erişmek; âdet kanının gelmesi, kasık kıllarının çıkması, ihtilam olması (rüyâlanması) veya hâmile kalmasıyla olur.

Âdet kanının gelmesi, ergenlik çağına erişmenin sebeplerinden birisidir. Dolayısıyla siz, ergenlik çağına erişmiş genç bir kızsınız ve dînen mükellefsiniz. Buna göre Ramazan ayında oruç tutmanız gerekir. Oruç tutmadığınız ayın kazasını her hâlükârda tutmanız gerekir. Orucun kazasını tutmadan ve Allah Teâlâ’ya tevbe etmeden de bu sorumluluktan kurtulamazsınız. Çünkü siz, oruç tutmadığınız zaman dînen mükellef yaşta idiniz.Âileniz, size karşı pek hoşgörülü olmakta hata etmiştir. Çünkü siz, o zaman küçük kız çocuğu değildiniz. Sizin de bu kusurunuzdan dolayı Allah Teâlâ’ya tevbe etmeniz gerekir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories