• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Ecrinin ölüye ulaşabilmesi için sadakanın, ölünün malından olması şart mıdır?

Top Readz Avatar

Soru

Bir kimse, vefât edenin malından değil de kendi malından vefât eden birisi için bağışta bulunursa (onun adına tasadduk ederse), bu sadakanın ecri, vefât edene ulaşır mı?

Allah’a hamd olsun.

Bunun bir sakıncası yoktur. Eğer bu kimse
malı, sadaka, sıla-i rahim, Allah yolunda cihad ve müslümanlara fayda
veren salih bir amel gibi hayırlı bir işe harcamaya niyet
etmişse, bu sadakanın ecri, niyet ettiği (adına sadaka
verdiği) kimseye ulaşır.

Tıpkı bir kimsenin, geride hiçbir mal
bırakmamış olsalar bile ataları adına tasadduk etmesi
veya bir arkadaşı adına tasadduk etmesi gibi.

Zirâ bütün bu ameller, ölüye fayda verir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories