• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...DUDAKLARINI HAREKET ETTİRMEDEN MUSHAF’A BAKAN KİMSEYE SEVAP YAZILIR MI?

Top Readz Avatar

Soru

Bazı insanlar, Kur’an’ı ellerine alıyorlar ve dudaklarını hareket ettirmeden yüzüne bakıyorlar. Bu duruma “Kur’an okuma” adı verilebilir mi?

Yoksa Kur’an okuma sevabı alabilmek için, mutlaka telaffuz etmek ve (sesini) duyması gerekir mi?

Kişi, Mushaf’ın yüzüne bakarak da sevap kazanabilir mi?

Cevabınızı rica ederim, Allah razı olsun.

Allah’a hamd olsun.

Kur’an-ı
Kerim’e, derinlemesine düşünmeksizin, şuursuzca ve manasını
anlamaksızın bakmakta bir engel yoktur. Fakat (böylelikle)
okumuş sayılmaz, okumanın fazileti de hâsıl olmaz. Ancak, etrafındakiler
duymasa bile, diliyle Kur’an’ı telaffuz ederse (okumuş
sayılır).

Peygamber Efendimiz
-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle
buyurmuştur:

“Kur’an okuyun! Zira o, kıyâmet gününde sahiplerine
şefaatçi olacaktır.” ( Müslim).

Peygamber Efendimiz
-sallallahu aleyhi ve sellem-’in “sahiplerine” diye
kastettiği: onunla amel edenlerdir. Diğer birçok hadis-i şerifte
belirtildiği gibi.

Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Kim Kur’an’dan
bir harf okursa, onunla o kimseye 10 hasene (iyilik = sevap) vardır. Her
bir hasene ise, on katıyla (çarpılır).” (Tirmizî
tahrîc etmiş, DâreKutnî de sahih isnadla rivâyet etmiştir.)

Diliyle telaffuz etmeden okuma olmaz.

Allah, başarının tek sahibidir.

Şeyh Abdülaziz b. Abdullah b. Baz -Allah ona rahmet
eylesin’in

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories