• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Dişlerden çıkan kan orucu bozmaz

Top Readz Avatar

Soru

Dişlerin arasından çıkan kan orucu bozar mı, bozmaz mı?Dişlerden kan çıkması, insanın kendi irâdesi ile olmayıp başka birisinin bilmeden vurması ile olursa, bunun hükmü nedir?Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Allah Teâlâ sizi en şekilde mükafatlandırsın.

Dişlerin arasından çıkan kan orucu bozar mı, bozmaz mı?

Dişlerden kan çıkması, insanın kendi irâdesi ile olmayıp başka birisinin bilmeden vurması ile olursa, bunun hükmü nedir?

Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Allah Teâlâ sizi en şekilde mükafatlandırsın.

Allah’a hamd olsun.

İster insanın kendi irâdesi ile olsun, isterse başka birisinin vurması ile olsun, dişlerin arasından çıkan kan, orucu bozmaz.

Başarı, Allah Teâlâ’dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed’e, O’nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.” (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 267)

Fakat insanın dişlerinin arasından çıkan bu kanı yutması haramdır. Eğer bu kanı kasten yutarsa, orucu bozulmuş olur.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories