• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Cuma namazını terk etmenin hükmü

Top Readz Avatar

Soru

Cuma namazına gitmemenin cezâsı nedir?
Buna delâlet eden hadisler nelerdir?

Cuma namazına gitmemenin cezâsı nedir?
Buna delâlet eden hadisler nelerdir?

Allah’a hamd olsun.

Cuma namazını kılması kendisine farz olan kimsenin, özürsüz olarak Cuma namazını terk etmesi (kılmaması) büyük günahlardandır.

Kim, özürsüz olarak üç Cuma namazını terk ederse, kalbi mühürlenir ve gâfillerden olur.

Nitekim Ebu Hureyre ve Abdullah b. Ömer’den -Allah ikisinden de râzı olsun- nakledildiğine göre onlar, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘i minberinin üzerinde şöyle söylerken işittiklerini rivâyet etmişlerdir:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. [ رواه مسلم ]

“Birtakım insanlar, ya Cuma namazını terk etmeyi bırakırlar, ya da Allah onların kalplerini mühürler.Sonra da onlar gâfillerden olurlar.” (Müslim; 865)

Başka bir hadiste Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ. [ رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح أبي داود ]

“Kim, özürsüz olarak üç defa Cuma namazını terk ederse (kılmazsa), Allah onun kalbini mühürler.” (Ebu Davud; hadis no: 1052. Nesâî; hadis no: 1369. Tirmizî; hadis no: 500. İbn-i Mâce; hadis no:1125. Elbânî, Sahîh-i Ebî Davud’da “hadis sahihtir”, demiştir.)

Bu, özürsüz olarak üç Cuma namazını terk edenin kalbî cezâsıdır. Zirâ kalbî cezâ, bedensel cezâ olan hapis veya sopa ile cezâlandırılmaktan daha çetindir.

Müslüman devlet başkanı veya yetkili kimsenin, bu günahlarından dolayı onlara caydırıcı olması için özürsüz olarak Cuma namazından geri kalanları cezâlandırması gerekir.

Her müslümanın, Allah’ın farzlarından birisini kaybetmek sûretiyle kendisini Allah’ın azabına maruz bırakmaktan Allah’tan korkması ve Allah’ın mükâfatını kazanmak için Allah’ın kendisine farz kıldığı emirleri yerine getirmesi gerekir.

Allah Teâlâ, lütuf ve ihsanını dilediğine verir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories