• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Cuma gününü kabristan ziyâretine tahsis etmenin hükmü

Top Readz Avatar

Soru

Cuma gününü kabristan ziyâretine tahsis etmenin hükmü nedir?

Cuma gününü kabristan ziyâretine tahsis etmenin hükmü nedir?

Allah’a hamd olsun.

“Bunun dînde hiçbir aslı yoktur. Meşrû olan; gece olsun, gündüz olsun, ziyâretçinin kolayına gelen herhangi bir vakitte kabristanın ziyâret edilmesidir.

Kabristanı ziyâret etmek için belirli bir gün veya gece tahsis etmeye gelince, bu davranış, dînde aslı olmayan bir bid’attır.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bid’at hakkında şöyle buyurmuştur:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. [متفق عليه ]

“Kim, bu işimizde (dînimizde) onda olmayan bir şeyi ona ihdâs ederse,o ihdâs ettiği şey, reddolunmuştur (bâtıldır).”[1]

Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. [ رواه مسلم ]

“Kim,işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir amel işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur (bâtıldır ve ona itibar edilmez).”[2],[3]

[1] Buhârî ve Müslim

[2] Müslim, Âişe’den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet etmiştir.

[3] “Mecmû’ Fetâvâ Abdulaziz b. Baz”, c: 13, s: 336

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories