• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Çocukların mescide gelmelerine engel olunur mu?

Top Readz Avatar

Soru

Ortalığı dağıttıkları ve çok gürültü çıkardıkları için çocukların Terâvih namazında anneleriyle birlikte mescide gelmelerine engel olunmalı mıdır?

Ortalığı dağıttıkları ve çok gürültü çıkardıkları için çocukların Terâvih namazında anneleriyle birlikte mescide gelmelerine engel olunmalı mıdır?

Allah’a hamd olsun.

Bu soruyu değerli âlim Abdulaziz b. Baz’a -Allah ona rahmet etsin- sorduğumda bana şöyle cevap verdi:

“Hadislerde geldiği üzere, çocukların bırakılmaları (mescide gelmelerine engel olunmaması) gerekir.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Öncekilere yeten şey, sonrakilere de yeter.”

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories