• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Cihad için anne-babadan izin almak

Top Readz Avatar

Soru

Allah yolunda cihad etme hakkında sormak istiyorum. Büyük ağabeyim ve babam vefat etti. Annem de hayatta. Karım ve çocuklarım var. Annemden cihada gitmem için rızasını istedim ancak kabul etmedi. Cihada gitmem gerekir mi?

Allah’a hamd olsun.

Cihad amellerin en faziletlisidir. Aynı şekilde anne-babaya
ihsanda bulunmak da. Eğer bir kimse şer’i olan bir cihada gidecekse o
ikisinden izin almak gerekir. Eğer izin verirlerse gidebilir vermezlerse
cihada gitmez. Onlara bakması gerekir. Onlardan birine bakmak da
cihadın çeşitlerinden biridir. Bu konuda asıl olan İbn-i
Mesud’un(r.a.) rivayet ettiği gibi: Allah Resulüne-sallallahu aleyhi ve
selem- sordum: Allah’a en sevgili olan iş hangisidir? Buyurdu:
vakitlerinde kılınan namazdır. Sordum: Sonra hangisidir?
Buyurdu: Anne-babaya ihsanda bulunmaktır. Sordum: Sonra hangisidir?
Buyurdu: Allah yolunda cihad etmektir. Bunları bana Allah
Resulü-sallallahu aleyhi ve selem anlattı. Eğer fazlasını
sorsaydım cevap verirdi.” Müttefekun aleyh (Buhari, 134/1, Müslim 89-90/1)

Abdullah bin Amr (r.a.) anlattı: Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem-‘e bir adam geldi ve cihad için izin istedi. Sordu: anne-baban hayatta
mı? Cevapla: evet buyurdu: o ikisi için gayret göster. (Buhari 18/4
rivayet etti) başka bir rivayette ise: bir adam geldi: Ya Allah’ın
peygamberi: seninle birlikte cihad etmek için geldim. Ben geldiğimde
annem-babam ağlıyorlardı. Buyurdu: o ikisine geri dön,
nasıl ağlattı isen onları yeniden güldür.” Ahmed, 160/2,
Ebu Davud 38/3 hadiste rivayet ettiler)

Ebu Said(r.a.) rivayetle: Bir adam Yemen’den Peygamber sallallahu
aleyhi ve seleme hicret etti. Sordu: Yemen’de akraban var mı? Cevapla:
annem ve babam var. Sordu: sana izin verdiler mi? Hayır, dedi. Emretti: o
ikisine geri dön ve onlardan izin al. Eğer sana izin verirlerse cihad
et yok vermezlerse o ikisine ihsanda bulun. (Ahmed tahriç etti, 75-76/3 ve Ebu
Davud 39/3)

Muaviye bin Cahimetus-Selemi(r.a.) dan, Cahime Peygamber sallallahu
aleyhi ve seleme geldi ve dedi: ey Allah’ın peygamberi savaşmak
istedim ve bunun için sana danışmaktayım. Sordu: Annen var
mı? Evet, dedi. Buyurdu: ondan ayrılma, cennet onun iki ayağındadır.”
(Ahmed tahriç etti, 429/3 ve en-Nesai, 11/6)

Bütün bu deliller veya bu anlamda gelen metinler cihada gidilmesini
onaylamadı. Eğer onaylansaydı ve bu terk edilmiş
olsaydı bu günahtır. (Allah’a isyanı emreden birine itaat
yoktur) tayinli cihaddan biri de iki saf arasında durmak veya İmam’ın
seferberliğine katılmaktır. Başarı Allah’tandır. Peygamberimiz
Muhammed’e, ailesine ve ashabına salat ve selam olsun.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories