Cidde\’de üç gün kaldıktan sonra ihrama giren kimse

Pertanyaan

Bazı insanlar, hac veya umre için Cidde’ye gelen kimselere:

“Cidde’de 3 gün ikâmet ettikten sonra ihrama girin” demektedirler. Pek çok insan da bu şekilde yapmaktadır. Bu fiil doğru mudur?

Alhamdulillah.

Bu fiil doğru değildir.(Hac veya umre için
gelen) bu kimselerin mikat yerinden ihrama girmeleri gerekir.
İhramsız olarak mikat yerini geçerlerse, tekrar mikat yerine
dönmeleri ve oradan ihrama girmeleri gerekir. Böyle yapmayıp
Cidde’den ihrama girerlerse, her birinin bir koyun veya keçi olmak üzere cezâ
kurbanı kesmesi ve etini Mekke’deki yoksullara dağıtması
gerekir.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’a -Allah ona rahmet etsin- bu konuda sorulmuş, bunun
üzerine o şöyle cevap vermiştir:

“Hac veya umre yapmak istedikleri halde mikat yerine
uğradıkları zaman ihrama girmezlerse, tekrar mikat yerine
dönmeleri gerekir. Mikat yerini ihramsız geçmeleri onlara câiz
değildir. Çünkü Peygamber
-sallallahu aleyhi ve sellem- Medine, Şam, Necd ve Yemen halkları için mikat
yerlerini tayin ederken şöyle buyurmuştur:

… هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ…

“Mikatlar, hac ve umre yapmak
isteyen
(hadiste adı geçen)
beldelerin halkları ile o mikatlar üzerinden gelenler içindir.” (Buhârî)

Buna göre hac veya
umre yapmak isteyen kimselerin, uğradıkları mikat yerinden ihrama girmeleri
gerekir. Mikat yerini ihramsız geçtikleri takdirde oraya tekrar dönmeleri
gerekir. Eğer mikat yerini ihramsız geçerler ve mikat yerinden sonra
ihrama girerlerse, kurban kesmeleri gerekir.

Aynı
şekilde mikat yerine dönme imkânı bulamayan ve mikat yerinden
sonra ihrama giren kimselerin de kurban kesmeleri gerekir. Bu kurbanın da,
(kurban bayramında) dînen kesime uygun olan kurbanlık vasfına
sahip olması ve Mekke’de kesilip oradaki yoksullara
dağıtılması gerekir.” (Abdulaziz b.
Baz’ın Fetvâları; c: 17, s: 36)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top