• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Cartea 1 Corinteni

Top Readz Avatar

Cartea 1 Corinteni

Autorul: 1 Corinteni 1.1 îl identifică pe apostolul Pavel ca fiind autorul acestei cărți.

Data la care a fost scrisă: Cartea 1 Corinteni a fost scrisă aproximativ în anul 55 d.Cr.

Scopul pentru care a fost scrisă: Apostolul Pavel a înființat biserica din Corint. La câțiva ani după ce a plecat din biserică, a auzit niște rapoarte tulburătoare cu privire la biserica din Corint. Cei din biserică erau plini de mândrie și scuzau imoralitatea sexuală. Darurile spirituale erau folosite necorespunzător și în mijlocul lor era o neînțelegere larg răspândită a doctrinelor creștine de bază. Apostolul Pavel a scris prima sa scrisoare către corinteni într-o încercare de a reașeza biserica din Corint pe temelia ei – Isus Cristos.

Versete-cheie: 1 Corinteni 3.3: „Pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni?”

1 Corinteni 6.19-20: „Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți-L, dar, pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”

1 Corinteni 10.31: „Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.”

1 Corinteni 12.7: „Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.”

1 Corinteni 13.4-7: „Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuiește; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.”

1 Corinteni 15.3-4: „V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu: că Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat, și a înviat a treia zi, după Scripturi.”

Un scurt rezumat: Biserica din Corint era afectată de dezbinări. Credincioșii din Corint se împărțeau în grupuri loiale unor anumiți lideri spirituali (1 Corinteni 1.12, 3.1-6). Pavel i-a îndemnat pe credincioșii din Corint să fie uniți din pricina devotamentului față de Cristos (1 Corinteni 3.21-23). Mulți din biserică efectiv aprobau o relație imorală (1 Corinteni 5.1-2). Pavel le-a poruncit să-l dea afară pe omul cel rău din biserică (1 Corinteni 5.13). Credincioșii din Corint se duceau unul pe celălalt la judecată (1 Corinteni 6.1-2). Pavel i-a învățat pe corinteni că este mai bine să iasă în pierdere, decât să-și strice mărturia creștină (1 Corinteni 6.3-8).

Pavel i-a dat bisericii din Corint instrucțiuni privitoare la căsătorie și celibat (capitolul 7), mâncarea închinată idolilor (capitolele 8 și 10), libertatea creștină (capitolul 9), acoperirea capului femeilor (1 Corinteni 11.1-6), Cina Domnului (1 Corinteni 11.17-34), darurile spirituale (capitolele 12-14) și înviere (capitolul 15). Pavel a organizat cartea 1 Corinteni răspunzând la întrebări pe care creștinii din Corint i le-au pus și luând poziție față de conduita nepotrivită și față de credințele false pe care ei le-au acceptat.

Legături: În capitolul 10 a cărții 1 Corinteni, Pavel folosește istoria israeliților care au rătăcit în pustiu ca să ilustreze în fața corintenilor nebunia folosirii greșite a libertății și pericolul supraîncrederii în sine. Pavel numai ce-i avertizase pe corinteni cu privire la lipsa lor de înfrânare (1 Corinteni 9.24-27). El merge mai departe și-i descrie pe israeliții care, în ciuda faptului că au văzut minunile lui Dumnezeu și purtarea Lui de grijă față de ei – despărțirea Mării Roșii, dăruirea miraculoasă a manei din cer și a apei din stâncă – și-au folosit în mod greșit libertatea, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au căzut în imoralitate și idolatrie. Pavel îndeamnă biserica din Corint să observe cu atenție exemplul israeliților și să evite poftele și imoralitatea sexuală (vs. 6-8) și să-L ispitească pe Cristos și să cârtească (vs. 9-10). Vezi Numeri 11.4, 34, 25.1-9, Exodul 16.2, 17.2,7.

Aplicație practică: Majoritatea problemelor și a întrebărilor cu care biserica din Corint se confrunta sunt prezente în biserică și astăzi. Bisericile din zilele noastre încă se luptă cu dezbinări, imoralitate și cu folosirea darurilor spirituale. Cartea 1 Corinteni ar fi putut fi foarte bine scrisă pentru biserica de astăzi și noi am face bine să ținem cont de avertizările lui Pavel și să ni le aplicăm nouă înșine. În ciuda tuturor mustrărilor și corectărilor, 1 Corinteni ne aduce înapoi atenția acolo unde ar trebui să fie – la Cristos. Dragostea creștină autentică este răspunsul la multe probleme (capitolul 13). O înțelegere corectă a învierii lui Cristos, așa cum e prezentată în capitolul 15, și, prin urmare, o înțelegere corectă a propriei noastre învieri, este remediul pentru ceea ce ne dezbină și ne înfrânge.

[English][Înapoi la pagina de început în limba Română]

Cartea 1 Corinteni

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories