• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Büyük ve küçük abdesti kendisini sıkıştıran kimsenin namaz kılmasının hükmü

Top Readz Avatar

Soru

Bazen namazdan önce büyük abdestim beni sıkıştırırken namazımı kılıyorum. Fakat namaz sırasında büyük abdestim beni sıkıştırmıyor. Bu durumda namazım kabul olunur mu?
Bazen de bunun aksi bir durum meydana gelmektedir. Bu durumda da namazım kabul olunur mu?

Bazen namazdan önce büyük abdestim beni sıkıştırırken namazımı kılıyorum. Fakat namaz sırasında büyük abdestim beni sıkıştırmıyor. Bu durumda namazım kabul olunur mu?
Bazen de bunun aksi bir durum meydana gelmektedir. Bu durumda da namazım kabul olunur mu?

Allah’a hamd olsun.

“Bir kimsenin, büyük veya küçük abdesti kendisini sıkıştırırken namaza girmesi (başlaması) câiz değildir.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ. [ رواه مسلم ]

“Yemek hazır olunca, büyük ve küçük abdest sıkıştırınca namaz yoktur (kılınmaz).” (Müslim)

Bunun hikmeti -Allah Teâla en iyisini bilir-; bu durumun, namazda huşûa engel olmasıdır. Ancak bir kimse bu durumda namaz kılarsa, namazı sahihtir. Fakat yukarıda zikredilen hadis gereği, namazı kâmil olmayıp eksiktir. Ancak namazını iâde etmesine gerek yoktur.

Eğer büyük veya küçük abdest seni sıkıştırmıyorken namaza girer de namaz sırasında seni sıkıştırırsa ve bu durum senin namazını tamamlamana engel olmazsa, bu takdirde namazın sahihtir, mekruh değildir.

Başarı, Allah Teâlâ’dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed’e, O’nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.”

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories