• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Bosna ve Kosova’da ırzına geçilen kadınların çocukları

Top Readz Avatar

Soru

Bosna ve Kosova’da ırzına geçilen kadınların çocuklarının hükmü nedir? Babasına mı bırakılmalı yoksa Müslümanlar yanlarına alıp onu büyütmeli mi?

Allah’a hamd olsun.

Çocuklara gelince onlara Müslümanların bakması ve
İslami terbiye ile yetiştirilmesi farzdır. Hıristiyanlara
ne de başkalarına bırakılmalıdır. Allah
şöyle buyurmaktadır: “Mü’min erkekler ve mü’mine kadınlar
biri birlerinin velileridir (yardımcıları ve dostlarıdır)”
et-Tevbeh, 71 ve sallallahu aleyhi ve selem şunu buyurdu: mü’minlerin
sevgilerinde, biri birlerine acımalarında ve
dayanaşmalarında bir bedene benzer. Eğer onda bir organ
şikâyetçi olursa diğer beden onun için uyumaz ve ona
yoğunlaşır.” Çünkü onlar yetimler hükmündedir. Allah
yetimlere özellikle ihsanda bulunmayı emretmektedir.

Semahatli Şeyh Allame Abdulaziz bin Baz’ın – Allah ona
ramet etsin-

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories